top of page

צילומי גיל שנה לעמית

צילומי גיל שנה בטבע זה אחד הדברים שאני הכי הכי אוהבת לצלם! המפגש עם הקטנטנים בני השנה מעלה בי כזה אושר גדול ושמחה. אז הפעם צילמתי את עמית התינוק המדהים עם המשפחה היפה שלו. פשוט בואו תראו איך יצא >>

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה - זמן איכות משפחתי קודם כל

תקופת החגים מוגדרת אצלי כזמן משפחה. לבלות ולהיות יחד, ליצור חווית וזכרונות. אלו הדברים שישארו איתנו תמיד. אני שמחה שבחרתי לעסוק במקצוע שהוא בול זה - ולא רק בתקופת החגים. מפגש הצילומים של צילומי משפחה וצילומי גיל שנה חייב להיות חוויה משמעותית וזמן איכות איתכם ועם המשפחה ואחרי זה הזכרונות נשארים איתנו לתמיד.

צילומי גיל שנה לעמיתוש

אז הפעם נפגשתי לצילומים עם המשפחה המדהימה הזאת לכבוד גיל שנה לעמית. זכינו באחרי צהריים של זמן איכות משפחתי ויצירת זכרונות משותפים, היה פשוט כייף.

התחלנו בטבע המושלם של עמק חפר, לוקיישן לצילומים האהוב עלי עם פריחה מהממת, פרדסים ומטע פאקנים מושלם. כמובן שקינחנו אחרי זה באמבט חלב בטבע.

נופר, היה נפלא איתכם! נשיקות לאמה המדהימה ולעמיתוש!

תודה שבחרתם בי


גם אתם חוגגים בקרוב גיל שנה? מוזמנים לצילומי גיל שנה בשילוב צילומי משפחה. צילומים שהם קודם כל חוויה. אביבית צפריר צלמת | 0528777217צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת
צילומי גיל שנה | עמק חפר | אביבית צפריר צלמת

תודה שבחרתם בי

גם אתם חוגגים בקרוב גיל שנה? מוזמנים לצילומי גיל שנה בשילוב צילומי משפחה. צילומים שהם קודם כל חוויה. אביבית צפריר צלמת | 0528777217

Comments


bottom of page